ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
ΠΟΙΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ
Το Σωματείο ιδρύθηκε από ηγετικά στελέχη των
Ιδρυμάτων της χώρας και το Διοικητικό του Συμβούλιο
σήμερα αποτελούν οι:
Φώτης Παπαθανασίου, Πρόεδρος
(Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Θεοχαράκη)
Δημήτρης Εφραίμογλου, Αντιπρόεδρος
(Διευθύνων Σύμβουλος Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού)
Ευάγγελος Μαρνέρης, Αντιπρόεδρος
(Διευθύνων Σύμβουλος AIMS International Hellas SA)
Βικτωρία Αθανασοπούλου, Γεν.Γραμματέας
(Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δικηγόρος)
Σπύρος Λορεντζιάδης, Ταμίας
(Ο.Ε.Λ. Σύμβουλος Διοίκησης Τράπεζας Πειραιώς)
Ελένη Σκόνδρα-Έλλιοτ, Μέλος
(π. Διευθ. Μάρκετινγκ ΕΜΕΑ ΙΒΜ)
Ξανθή Παπαδάκη, Μέλος
(Διευθύντρια Επικοινωνίας Mc CAIN Hellas SA)
ΓΙΑΤΙ
ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ ΦΙΛΟΤΗΣ
Το σωματείο «Η ΦΙΛΟΤΗΣ»,
συστήθηκε από ανθρώπους
με ιδιαίτερη ευαισθησία
στο ζήτημα των κοινωφελών
ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων,
ως μία συλλογική ανάληψη
πρωτοβουλίας για τη
βελτίωση, αναβάθμιση και
διάδοση του θεσμού της
δωρεάς και της χορηγίας στην
Ελληνική κοινωνία.
Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
Η διάθεση περιουσιακών στοιχείων με διαθήκη
ή με δωρεά εν ζωή υπέρ κοινωφελών σκοπών
ισοδυναμεί, από οικονομικής απόψεως, με
εκούσια μερική ή ολική κοινωνικοποίηση της
ατομικής ιδιοκτησίας του διαθέτη ή δωρητή.
Με τους πόρους των περιουσιακών στοιχείων των
κληροδοτημάτων εκτελούνται σημαντικά κοινωφελή έργα
σε όλη την επικράτεια: κατασκευάζονται νοσοκομεία,
οίκοι ευγηρίας, εκκλησίες, σχολεία, πνευματικά κέντρα,
χορηγούνται υποτροφίες, εκπονούνται επιστημονικές
μελέτες και έρευνες, ενισχύονται οικονομικά αδύνατοι
πολίτες και γενικότερα ανυψώνεται το βιοτικό και
πολιτιστικό επίπεδο του λαού.
ΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
Η ανάπτυξη και αναβάθμιση του θεσμού των κοινωφελών ιδρυμάτων,
1
των δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών και της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
2
H Συμβουλευτική Υποστήριξη Υποψηφίων Δωρητών, καθώς και
η υποστήριξη σε υπάρχοντα ιδρύματα που διαθέτουν
περιορισμένους πόρους. Εξεύρεση λύσεων για μικρούς δωρητές.
Η μελέτη των προβλημάτων και πλεονεκτημάτων του θεσμού
3
των ιδρυμάτων και των δωρεών.
ΒΑΣΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κοινωφελή ιδρύματα και οι περιουσίες
για την εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών,
υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Ωστόσο, η κρατική εποπτεία και έλεγχος των
κοινωφελών Ιδρυμάτων και κοινωφελών περιουσιών
δεν περιορίζονται στον έλεγχο της νομιμότητος, όπως
θα έπρεπε, αλλά επεκτείνονται στην πραγματικότητα
σε ουσιαστικό έλεγχο της διοικήσεως
και διαχειρίσεως προκαλώντας δυσλειτουργίες
που έχουν καταστήσει δυσχερή την λειτουργία
των Ιδρυμάτων όσο και την επωφελή διαχείριση
των κοινωφελών περιουσιών, δίχως να έχουν
αποτρέψει πράξεις κακοδιαχειρίσεως των
ΟΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
02.12.2015
Εκδήλωση με θέμα: «Ενδυνάμωση του
Έργου των Κοινωφελών Οργανισμών»
19.10.2016
Εκδήλωση με θέμα: «Αξιοποίηση ακίνητης
περιουσίας Ιδρυμάτων και
Κληροδοτημάτων»
20.02.2017
Εκδήλωση με θέμα: «Ιδιοτέλεια και
Ανιδιοτέλεια στην Ελληνική Κοινωνία »
ΒΡΑΒΕΙΟ
ΔΩΡΕΑΣ
Ο Σύλλογος ΦΙΛΟΤΗΣ θέσπισε βραβείο για
την προώθηση της ιδέας της δωρεάς.
Το βραβείο αποτελεί δίκαιη αναγνώριση,
αλλά και παράδειγμα προς μίμηση ωραίων
και ευγενικών πράξεων.
Το ή τα βραβεία είναι ετήσια
και επιβραβεύουν κυρίως πρόσωπα
και συμπεριφορές.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Ενδυνάμωση των κοινωφελών ιδρυμάτων
1
και την διάδοση του πνεύματος της
φιλανθρωπίας και της δωρεάς.
Προτάσεις (του σωματείου) σχετικά με τον
2
εκσυγχρονισμό και προσπάθειες βελτίωσης του
ισχύοντος νομικού και φορολογικού πλαισίου,
σχετικά με τον θεσμό της δωρεάς.
Προσπάθεια του σωματείου για τη προώθηση νομοσχεδίου με
3
στόχο την ενεργοποίηση της συνταγματικής εντολής που αφορά
την σύνταξη εθνικού και περιφερειακού μητρώου
κληροδοτημάτων.
Ευχαριστούμε!
2019