Χαρτογράφηση χώρου ιδρυμάτων

2. Προσπάθεια καταγραφής των κοινωφελών ιδρυμάτων που χαίρουν διοικητικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας, εξαιρούμενα της εποπτείας του Υπουργού των Οικονομικών.

  • ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Α.Ν. 2039/39
  • (πλην των διατάξεων του άρθρου 101)

Ίδρυμα Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (ν. 2601/1998 - ΦΕΚ 81/Α΄)

Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή (άρθρο 76 του ν. 2065/1992 - ΦΕΚ 113/Α΄)

Ίδρυμα «Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία και Διπλάρειος Σχολή» (αποφάσεις 4392/1983 του Εφετείου Αθηνών και 106/1985 του Αρείου Πάγου)

Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης (άρθρα 1 παρ. 1 και 12 παρ. 1 του ν. 1610/1986 - ΦΕΚ 89/Α΄).

Ίδρυμα Ευγενίδου (άρθρο 5 παρ. 1 του από 23-2-1956 π. δ/τος - έγκρισης σύστασης ιδρύματος και κυρώσεως του οργανισμού του)

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή (άρθρο 33 παρ.6 του ν. 1882/90 - ΦΕΚ 43/Α΄)

Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη (ν. 2120/1993 - ΦΕΚ 24/Α΄)

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ν. 2169/1993 - ΦΕΚ 149/Α΄)

Ίδρυμα Λαμπράκη (άρθρο 36 του ν. 2008/1992 - ΦΕΚ 18/Α΄)

Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη (άρθρο 38 παρ. 7 του ν. 2214/1994 - ΦΕΚ 75/Α΄)

Ίδρυμα «Μουσείο Βορρέ» (άρθρο 38 παρ. 7 του ν. 2214/1994 - ΦΕΚ 75/Α΄)

Ίδρυμα «Μουσείο Βούρου - Ευταξία» (ν. δ. 208/4-10-1973)

Ίδρυμα «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας» (άρθρο 76 του ν. 2065/1992 - ΦΕΚ 113/Α΄)

Ίδρυμα «Μουσείο Μπενάκη» (άρθρο 4 του ν. 4599/1930 - ΦΕΚ 138/Α΄)

Ίδρυμα Μποδοσάκη (ν. 1041/1980)

Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου (άρθρο 5 του αριθμ. 4/26-7-1959 π. δ/τος (ΦΕΚ 153/Α΄)

Ίδρυμα Παγκόσμιο Ταμείο Για Τη Φύση (W.W.F.) Ελλάς (άρθρο 18 του ν. 2443/1996 - ΦΕΚ 265/Α΄)

Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Α. Παπανδρέου (άρθρο 33 παρ.6 του ν. 1882 - ΦΕΚ 43/Α΄)

Πολιτιστικό Ίδρυμα Δωδεκανήσου «Κλεόβουλος ο Λίνδιος» - Μνήμη Γεωργίου και Χρυσάνθης Παπαϊωάννου - Ζίγδη (ν. 2120/1993 - ΦΕΚ 24/Α΄)

Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη (άρθρο 21 ν. 3301/04 - ΦΕΚ 263/Α΄ και 23 ν. 3312/05 - ΦΕΚ 35/Α΄)

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (άρθρο 27 ν. 3259/04 - ΦΕΚ 149/Α΄)

Ίδρυμα Αρχείων Κων/νου Γεωργ. Καραμανλή (άρθρο 33 παρ. 6 ν. 1882/1990 - ΦΕΚ 43/Α΄)

Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ - THORAX Κέντρο Ερευνών Εντατικής Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος (άρθρο 27 ν. 3402/05)

Ίδρυμα Ερευνών Μουσικής, Τεχνών και Επιστημών Ευάγγελου Παπαθανασίου (ν. 3562/07 - ΦΕΚ 109/Α΄)

« Πίσω