Μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Πρόεδρος
Φώτης Παπαθανασίου, Γενικός Διευθυντής B & M, Theocharakis Foundation of Fine Arts

Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Εφραίμογλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Αντιπρόεδρος
Ευάγγελος Μαρνέρης, Διευθύνων Σύμβουλος, AIMS International Hellas A.E., Σύμβουλος επιλογής Στελεχών – Executive Search

Γενική Γραμματέας
Βικτωρία Αθανασοπούλου, Νομικός

Ταμίας
Σπύρος Λορεντζιάδης, Ο.Ε.Λ., Σύμβουλος Διοίκησης Τράπεζα Πειραιώς, π. Διευθύνων Σύμβουλος Arthur Andersen

Σύμβουλοι
Ελένη Σκόνδρα-Έλλιοτ, π. Διευθύντρια Μάρκετινγκ ΕΜΕΑ ΙΒΜ, π. Ειδική Σύμβουλος Διεθνούς Μάρκετινγκ UNESCO

Ξανθή Παπαδάκη, Communications Manager, McCAIN Hellas S.A.


Εξελεγκτική Επιτροπή
Δημήτρης Τσιμπούκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Χρωτέχ Α.Ε.

Βασίλης Βαρούτας, π. Γεν. Διευθ. Ελληνο-Ολλανδικό Επιμελητήριο