ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ: Γενικά

Οι στόχοι του σωματείου «Η ΦΙΛΟΤΗΣ» είναι:

  • Η προώθηση, ανάπτυξη και αναβάθμιση του θεσμού των κοινωφελών ιδρυμάτων, των δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  • Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των κοινωνικών και κρατικών φορέων για την προώθηση του θεσμού των κοινωφελών ιδρυμάτων, των δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  • Η μελέτη του θεσμού των κοινωνικών ιδρυμάτων, των δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

* Εκδηλώσεις *