Ιστορικό ίδρυσης

Γενική  είναι  η  εντύπωση  όσων  έχουν  ασχοληθεί  με  το  χώρο  των  κοινωφελών  ιδρυμάτων,  κληροδοτημάτων  και  δωρεών  ότι,  η  κατάσταση  που  επικρατεί  στην  Ελλάδα  όσον  αφορά  και  το  συγκεκριμένο  τομέα,  βρίσκεται  σε  πολύ  χαμηλό  επίπεδο,  και  δεν  τιμά  τη  χώρα   όπου  δημιουργήθηκαν  και  άνθισαν  αυτές  οι  έννοιες  στην  αρχαιότητα  αλλά  και  μέχρι  τον  19ον  αιώνα  με  τους  εθνικούς  μας  ευεργέτες.

Το  σωματείο  «Η  ΦΙΛΟΤΗΣ»,  συστήθηκε  από  ανθρώπους  με  ιδιαίτερη  ευαισθησία  για  το  συγκεκριμένο  θέμα,  σε  μια  συλλογική  ανάληψη  πρωτοβουλίας  για  τη  βελτίωση,  αναβάθμιση  και  διάδοση  του  θεσμού  της  δωρεάς  προς  την  κοινωνία  στην  Ελλάδα.