Συμβουλευτική Υποστήριξη σε υπάρχοντα ιδρύματα

  • Για μικρά Ιδρύματα με περιορισμένους πόρους
  • Για Ιδρύματα ελεγχόμενα από το Δημόσιο, για σταδιακή μετεξέλιξη σε ανεξάρτητα – αυτοδιοικούμενα