Προώθηση θεσμού δωρεάς στην Ελληνική Κοινωνία

1. Ιστορική Αναδρομή – Παραδείγματα

2. Σημασία των Εθνικών Κληροδοτημάτων

Η διάθεση περιουσιακών στοιχείων, με διαθήκη ή με δωρεά εν ζωή, υπέρ κοινωφελών σκοπών ισοδυναμεί, από οικονομικής απόψεως, με εκούσια μερική ή ολική κοινωνικοποίηση της ατομικής ιδιοκτησίας του διαθέτη ή δωρητή.

Με αυτό τον τρόπο, περιουσίες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας, από δραστήρια άτομα στον οικονομικό στίβο, δεν μεταβιβάζονται στους φυσικούς κληρονόμους τους, αλλά περιέρχονται έμμεσα στο κοινωνικό σύνολο που ωφελείται από την επιτέλεση κοινωφελών σκοπών και έργων.

Μέσω αυτών, το κράτος έχει τη δυνατότητα να ασκεί κοινωνική πολιτική αλλά και να εξοικονομεί κρατικά έσοδα, που μπορεί να διατεθούν για δημόσιες επενδύσεις προωθώντας γενικότερα την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σηματοδοτείται έτσι, η οικονομική συμβολή των κοινωφελών περιουσιών στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, απαλύνοντας, στο μέτρο του δυνατού, την δυσπραγία των οικονομικά ασθενέστερων συνανθρώπων μας. Με τους πόρους των περιουσιακών στοιχείων των κληροδοτημάτων εκτελούνται σημαντικά κοινωφελή έργα σε όλη την επικράτεια: κατασκευάζονται νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας, εκκλησίες, σχολεία, πνευματικά κέντρα, χορηγούνται υποτροφίες, εκπονούνται επιστημονικές μελέτες και έρευνες, ενισχύονται οικονομικά αδύνατοι πολίτες και γενικότερα ανυψώνεται το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο του λαού.

Το ελληνικό κράτος αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα των κληροδοτημάτων επιτρέπει την απαλλαγή από φόρους κληρονομίας, δημόσια και δημοτικά τέλη ή άλλους πρόσθετους φόρους, δασμούς δικαιώματα και άλλα (άρθρο 106 του Α.Ν. 2039/1939).

Σημειώνεται τέλος, ότι η πρώτη εκδήλωση, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και μέχρι σήμερα, με πρωτοβουλία της πολιτείας και τίτλο «Έλληνες Εθνικοί Ευεργέτες-μνήμη και τιμή» πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Ζάππειου στις 15 Μαΐου 2007. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, ανακοινώθηκε η ανακήρυξη της 30ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ως ημέρα των μεγάλων εθνικών ευεργετών.

3. «Οδηγός Υποτροφιών 2007».   (Διαθέσιμος εδώ: PDF)